Proptech Hackathon

Proptech Hackathon

The real estate industry has been static for decades and it is now time to change it. Industries have seen the importance starting the digital transformation, but only a few know how they should approach it. This creates great opportunities for entrepreneurs and for those who dream of starting their own business.

On March 8 - 9, we will organize TheFactory Proptech Hackathon where entrepreneurs, proptech enthusiasts, developers, designer and business people can connect to ignite and create solutions that disrupt the industry or solutions that the industry needs.

Application link: https://www.eventbrite.co.uk/e/proptech-hackathon-march-8-9-tickets-55698671225

PSD2 dagen: Klare for testing?

PSD2 dagen: Klare for testing?

PSD2 er et felles europeisk rammeverk for regulering av betalingstjenester i EUs indre marked. Det nye direktivet har blitt innført for å stimulere til økt konkurranse av betalingstjenester, fremme innovasjon av tjenester, og øke sikkerheten for nettbetalinger. EU har satt 14. Mars som dato da bankene skal ha klare for å testintegrere med tredjeparts aktører. Oslo Fintech Hub, i samarbeid med Econa, IKT-Norge, TheFactory har gleden av å invitere til seminar / nettverkstreff der norske banker, fintech selskaper, og plattformtilbydere vil gi en oppdatering. Kom og hør hvor bankene står i.f.t. å være klare for PSD2 regulativet. Vi forventer bred deltagelse fra bank og finansbransjen.

Kom og få en oppdatering og bygg ditt nettverk!

Lenke https://www.eventbrite.com/e/psd2-dagen-klare-for-testing-tickets-55206870235