Javed Iqbal Choudhry, Direktør for vekst og utvikling i Itera, forteller oss hvordan Itera skal forsterke sin posisjon som innovasjonsleder, og hvordan de jobber systematisk for å forstå forretningsmessige og teknologiske trender!

Hva betyr det teknologiske skiftet for Itera?

Javed Iqbal Choudhry, Direktør vekst og utvikling Itera

Javed Iqbal Choudhry, Direktør vekst og utvikling Itera

- Dette vil selvsagt bestemme hvilke tjenester vi skal tilby i fremtiden og hvilken kompetanse vi trenger for å levere dem.  Vi lever av kunnskap, dermed er det helt avgjørende for oss å alltid være oppdaterte på teknologi og trender, og sørge for at vi er relevante med hensyn til etterspørselen i markedet.

- Itera leverer tjenester og løsninger til kunder i et vidt spekter av bransjer. Bank og forsikring er den største sektoren, men vi er også godt representert innen offentlig sektor, helse, organisasjoner, tjenesteytende sektor og retail. Det teknologiske skiftet påvirker alle sektorer, men ikke nødvendigvis på samme måte. Hvis vi skal være gode rådgivere for hver enkelt virksomhet må vi ikke bare ha god sektorinnsikt, men ha detaljert kunnskap om hvordan morgendagen i den enkelte sektoren vil utarte seg.  Time-to-market gjelder også for kunnskapsbedrifter.

- Høsten 2016 ble Itera kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter, uansett bransje. Vi skal beholde og forsterke vår posisjon som ledende innen innovasjon, noe som krever at vi hele tiden jobber for å være relevante med tanke på tjenestene vi tilbyr og løsningene vi leverer.

Hva gjør dere i dag for å møte fremtiden?

- Vi jobber systematisk med å analysere og forstå forretningsmessige og teknologiske trender som treffer kundene våre i de ulike bransjene. Dette gjøres blant annet gjennom strategisk kompetanseutvikling, der vi identifiserer de områdene vi mener er mest sentrale å ha utviklet sterk kompetanse på i et 12-18 måneders perspektiv.

- Vår største verdi er kunnskap, og våre medarbeidere har behov for kontinuerlig å utvikle seg innen sine fagområder. Vi bruker derfor betydelige midler til faglig utvikling gjennom sertifiseringer, kursing og konferansedeltagelse, som f. eks. på relevante arenaer som FutureBank, JavaZone, The Factory etc. Videre tilrettelegger vi for at alle våre medarbeidere har individuelt tilpassede utviklingsplaner. 

Hvilke muligheter gir akselleratorprogram som FintechFactory for deres selskap?

- Dette gir en mulighet for våre ansatte til å være tilstede på en arena som er svært relevant. En av våre verdier er "nyskapende", og mange vil si at entreprenørskap er en del av Iteras DNA. Vi er et selskap som er opptatt av innovasjon, og vi er sikre på at FintechFactory vil være en arena som vil gi oss verdifull innsikt i hvilke trender som kan ha betydning innen bank, finans og forsikring, og som vil bidra til at vi fortsetter å være en aktuell og relevant partner for kundene våre innen rådgivning og utvikling.

- Vi tror også at FintechFactory vil være godt synlig i det norske forretningslandskapet, noe som også vil komme nettverket til gode i form av positiv oppmerksomhet. Videre ser vi gode muligheter for at våre ansatte kan bygge sterke nettverk og øke sin kompetanse.