Årets første samling var for partnerne til FintechFactory og InsurtechFactory 2017. Her deltok representanter fra de største bankene, forsikringselskapene, teknologibedrifter og organisasjoner, som har valgt å være en del av TheFactory sitt partnerskapsprogram. 

Michael R. Østgaard om Fintech & Insurtech trender

Michael R. Østgaard om Fintech & Insurtech trender

Gjennom to timer fikk deltagerne høre hvordan programmet denne våren blir lagt opp, og hva de kan vente seg av gründerne som nå er plukket ut til å delta. De fikk også en innføring i hva det betyr å være mentor. Michael R. Østgaard gav noen svært interessante eksempler på hvor Fintech & Insurtechsektoren er i dag, og veien fremover. 

Av deltagerne som møtte frem til arrangementet tok vi en prat med tre ulike aktører. 

Tommy Ryen og Mari Bilkom var representantene fra Itera, og ønsker å øke tilstedeværelsen i årets utgave av FintechFactory og InsurtechFactory.

- Vi satser mye mer fra oss sentralt i år. I fjor var det en som hadde ansvaret, nå har vi involvert mange flere og kommer til å følge opp på en helt annen måte. Dette er et super initiativ for oss som ønsker å nærme oss gründere og følge med på hva som skjer i Fintechbransjen. 

Program Director Hans Christian Bjørne om reisen gründerene skal ha de neste 12 ukene

Program Director Hans Christian Bjørne om reisen gründerene skal ha de neste 12 ukene

Randi Vogt-Svendsen fra KPMG mener selskapet hun jobber for har en fremoverlent holdning til innovasjon og start-ups.

Program Manager Simon Ruud om selskapene som skal være med i akseleratoren

Program Manager Simon Ruud om selskapene som skal være med i akseleratoren

- Dette var både profesjonelt og inspirerende og vi gleder oss til de neste 12 ukene. Å være hovedsponsor for et nettverk med ambisiøse mennesker med så mye energi for å skape noe, er viktig for oss. Innovasjon, fintech og digitalisering er store satsningsområder for KPMG. 

- Gjennom et samarbeid med The Factory kan vi bidra med vår ekspertise inn til start-ups og samtidig få noe igjen for det. Vinn-vinn!