Nordea er en av nordens største bank og finanskonsern med over 10 millioner privatkunder og 500.000 bedriftskunder. De er etablert i alle de store skandianviske landene og konkurrerer i de fleste markedene for banktjenester, sparing, investeringstjenester og corporate finance. 

Marte Kopperud, Nordea

Marte Kopperud, Nordea

Marte Kopperud er Leder for Strategi i Personmarkedet, og har vært en av de som ønsket at Nordea ble med som partner i FintechFactory’17. Her er hva hun sier om det teknologiske skifte, hva Nordea gjør for å møte fremtiden og hva akselleratorprogram som FintechFactory betyr for banknæringen. 

Hva betyr det teknologiske skiftet for Nordea?

Det teknologiske skiftet byr på muligheter og utfordringer for oss som bank. Vi må ha et stadig større fokus på innovasjon for å møte kundenes økende forventinger til en enklere og bedre bankhverdag. Utviklingen skjer fort og vi erkjenner at vi ikke kan utvikle alle produkter og tjenester selv. 

Tredjepartstilbydere kan bli en viktig del av vår forretningsmodell om få år, vi har allerede inngått samarbeid med flere spennende start-ups. 

Hva gjør dere i dag for å møte denne fremtiden?

Vi har fokus på å kontinuerlig utvikle tjenestene våre for å møte endringer i kundenes   behov, og vi investerer store beløp i ny IT-plattform for å sikre at vi også på lang sikt kan levere tjenester som vil gjøre oss til kundens foretrukne bankpartner. 

Å ha riktig kundefokus, mot til å tenke nytt og evne til å lykkes med omstilling tror jeg er nøkkelen til suksess.  

Hvilket muligheter gir akselleratorprogram som FintechFactory deres selskap?

I Nordea bruker vi store ressurser på å skape gode teknologiske løsninger for våre kunder, men vi er avhengige av å knytte til oss den kompetansen og kreativiteten som også eksisterer utenfor vår organisasjon. 

Ved å delta i programmet får Nordea innsikt i hvordan selskaper innen både fintech og insuretech tenker og jobber. Vi får også snakke med selskapene tidlig, og har muligheten til å initiere dialog med de vi ser har størst samarbeidspotensiale for Nordea.