July 6, 2016

yA Bank er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag. Banken ble startet for 10 år siden og har over 100.000 kunder i dag. Målet er å være din bank nr 2 gjennom å tilby attraktive kredittløsninger. 

FintechFactory har fått med yA Bank som partner i sitt akselleratorprogram som starter i september. Har du en god idé, men mangler kapital og kontakter? Husk at du kan søke opptak i programmet. Mer informasjon og søknadsskjema her.

Vi har tatt en prat med IT Direktør i yA Bank, Per- Jørgen Dam-Nielsen, om det å være en teknologidrevet bank, hvilke muligheter han ser for fintech start-ups og akselleratorprogrammet til FintechFactory.

 

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start ups i Norge og Norden?
- De åpenbare fordelene er at bankmarkedet i Norge er modent, men at det samtidig er en rekke bankaktører som ønsker å være nytenkende. Forbrukerne er "Tech savy» og etterspør nye tjenester. Myndighetene er på sin kant er opptatt av å stimulere unge selskaper gjennom næringspolitikken og bl.a. Innovasjon Norge.

- Utfordringene er at Norge er et relativt lite marked, og finansbransjen bærer på en del «legacy» prosjekter. For noen få år siden var jeg i Sør-Afrika på en fintech studietur. Det som var tydelig der var at fraværet av de gamle legacy banksystemene var en viktig faktor for mulighetene til å skape nye  forretningsmodeller, blant annet basert på mobile løsninger og samspill med telcos og handelsaktører. 

- Det Sør-afrikanske markedet for banktjenester ligner også mer på de andre store globale markedene, med betydelige «underbanked» og «unbanked» segmenter som det historisk ikke har eksistert banktjenester for. Her legger mobil teknologi til rette for nye tilnærminger til  kundesegmenter som vi hittil i Norge ikke har hatt behov for å forholde oss til. 

Hvordan skal YaBank bruke fintech start-ups til å skape merverdi for banken? 

- Vi har alltid vært drevet av teknologi, og ved hjelp av teknologi jobber vi aktivt og kontinuerlig med prosessforbedringer i alle ledd for å sikre vår skaleringsevne. Dette lykkes vi godt med, men vi er svært klare over at for å holde på vår konkurranseevne må kontinuerlig forbedring suppleres med evnen til å tenke radikalt annerledes og utforske nye forretningsmodeller og teknologier. 

- Det er vanskelig for en liten stab i en liten bank å finne tid og rom for å gjøre dette i tilstrekkelig grad, og her ser vi at vi trenger eksterne partnere. 

Hvilke tanker har YaBank rundt initativ som FintechFactory sitt akselleratorprogram?
- Vi ser på dette som en spennende møteplass og et rom for å møte nytenkende aktører som kanskje kan tilføre oss noe vi ikke ennå vet at vi trenger. Vi er villige til å bli både kunde, samarbeidspartner og eier!