June 30, 2016

Alliance Ventures ble etablert i 2001, og er en av Norges ledende tidligfase investorer. Deres tredje fond, Alliance Venture Spring har 510 millioner under forvaltning i det nordiske markedet. De er nå i en investeringsfase som forventes å vare i 4-5 år. 

Vi har tatt en prat med Bjørn Christensen om hvordan fondet jobber, hvilke muligheter han ser i fintechbransjen og hvorfor de har valgt å delta som partner i FintechFactory sitt akselleratorprogram.

Hvordan jobber dere i Alliance Venture?
- Slik det fungerer i venturebransjen, og hos oss, er at man først henter penger til et fond som skal investere i oppstartselskaper. Når kapitalen er på plass, bruker vi 4-5 år i den såkalte investeringsfasen til å se på selskaper, analysere muligheter og forhandle om investeringer. 

- På hver eneste investering ønsker vi naturligvis å bidra til at selskapene lykkes. I den siste fasen skal vi vise at vi klarer å generere avkastning ved for eksempel salg av aksjeposter eller hele selskaper. Dette er viktig for å gi noe tilbake til investorene, men også for å kunne tiltrekke seg nye i neste runde.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start ups i Norge?
- Fintech representerer en svært viktig del av den teknologiske utviklingen vi ser nå, ikke bare i Norge men globalt. Nyskapning innen finansiell teknologi får mye oppmerksomhet, noe som bringer flere og flere aktører på banene i en selvforsterkende effekt. Legger man Gartner Group sin matrise til grunn, tror jeg personlig vi er i vekstfasen, men kan snart nå hypestadiet. Etter det kommer konsolideringen!

- Utfordringene er at lovverket ikke er tilpasset nykommerne. Det eksisterer strenge regler knyttet til compliance, kapitalkrav, hvitvasking osv. som skaper hindre for oppstarstselskaper. 

Hva fikk du/dere ut av arrangementet til FintechFactory onsdag 8. Juni?
- Det var en suksess på flere ulike plan. For det første ønsket vi selvfølgelig å treffe nye selskaper, men vel så viktig var det å markedsføre Alliance Venture som en investor til dette miljøet. Vi er som nevnt i en investeringsfase, og da trenger vi også å tiltrekke oss selskaper som trenger kapital. Til slutt var det også viktig for oss å kommunisere at banker og etablerte finansinstitusjoner er viktigere som kunder, enn som partnere. Oppstartselskapene skal på et tidspunkt også tjene penger!