September 1, 2016

NETS er en spesialist på drift og utvikling av digitale betalinger. De er godt etablert i hele det nordiske markedet, der de leverer en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.

NETS er en samarbeidspartner i FintechFactory sitt akselleratorprogram og her vil Thomas Voksø Løken som er Head of Product Management, Digitization & Information Services i NETS, fortelle hva de forventer av programmet og hvordan de ser på fintech start-ups i Norge!

1.      Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start-ups i Norge?

- Jeg ser store muligheter for fintech start-ups i Norge. Spesielt med tanke på å bedre brukeropplevelsene gjennom smarte, enkle løsninger for håndtering av personlig økonomi, investering og forsikring. PSD2-direktivet kommer i tillegg til å skape nye muligheter for start-ups som vil ta en posisjon i markedet. Derfor tror jeg vi vil se nye former for samarbeid i tiden som kommer.

- En av utfordringene er at det eksisterer mange effektive løsninger i dag. Derfor bør fintech-bedriftene være bevisste på hvilke områder de ser ett potensiale i. 

- Innen betalingsformidling i Norge og Norden, er det utfordrende å oppnå kritisk masse i direkte konkurranse med bank.  

2.      Hvordan møter Nets fintech revolusjonen som er underveis?

- Vi blir utfordret til å tenke nytt hele tiden. Utviklingen går stadig raskere, og vi som andre, er derfor nødt til å øke innovasjons-takten. Dette gjør vi blant annet gjennom samarbeid eller partnerskap med selskaper som har komplementære kompetanser. Eksempler på dette er partnerskap med Carta Worldwide innen «tokenisering», en ny form for å verifisere at betaling utføres på en sikker måte, samt Coinify, hvor vi ser på blockchain-teknologi. 

- Vi ser på samarbeid med nye aktører som en viktig faktor for å lykkes også i fremtiden.

3. Hva tenker dere rundt initiativ som akselleratorprogrammet til FintechFactory? 

- Fintech Factory er et strålende initiativ og kan bidra med å skape suksesshistorier i det norske markedet. 

- Norge er langt fremme innen digitalisering og betalingsformidling. For å opprettholde og forbedre denne posisjonen, er det sunt med personer med nye ideer som kan utfordre eksisterende aktører. Vi ønsker å bidra til denne utviklingen ved å delta i nettverket. 

- Vi gleder oss til å følge bedriftene som blir en del av Fintech Factory.