April 13, 2016

Tirsdag 12. april fant over 300 personer veien til Oslo Fintech Meetup på MESH, for å møte nye og etablerte aktører i fintech-landskapet. Det gode oppmøte er et bevis på at fintech sektoren i Norge, virkelig er på fremmarsj.

Med dette som bakteppe valgte gründerne Ingar S. Bentsen, Hans Christian Bjørne og Margrethe Otto Skar å presentere sin nye satsning; startup-akseleratoren FintechFactory.

 

 

Ny finansiell teknologi kommer til å skape store omveltninger i dagens bank og finanssektor. Dette har tidligere vært en konservativ og trygg bransje, men blir nå transformert av unge selskaper som ønsker å gjøre det enklere og billigere for kunden. Fordelen med de nye initiativene er at de ikke har med seg gammel "legacy" teknologi, men kan tenke helt nytt!

 

- Vi skal hjelpe nye selskaper med fokus på Fintech med å komme seg opp og frem. Vi er Norges første og eneste rene fintech akselerator. Hos oss får de mentorordning, såkorninvestering og en mulighet til å komme i kontakt med de største og beste i bransjen.

I tillegg har Fintech Facotry fått med seg partnere som BDO, Snö Ventures og Laboremus Oslo, som alle ønsker å bidra aktivt i FintechFactory. 

- Vi tror på Power Couples! åpner Ingar S. Bentsen på scenen. FintechFactory har fått med seg flere store banker som Sparebank 1, Bank2 og SantanderConsumer, samt interesseorganisasjoner som Innovasjon Norge, IKT-Norge og Abelia, som sammen skal skape synergier i en oppstartsfase.

- FintechFactory vil hjelpe nye selskaper med fokus på Fintech med å komme seg opp og frem. Vi er Norges første rene fintech akselerator. Hos oss får selskapene tilgang på mentorer, såkornkapital og en mulighet til å komme i kontakt med de største og beste i bransjen.

"Vi tror det er viktig å bygge bro mellom etablerte og nye aktører"

Det første akseleratorprogrammet starter 1. september, og tar sikte på å ha mellom 4 - 6 deltakende startupselskaper.

 

Til tross for at programmet var langt, var det få som hadde forlatt salen da det siste innslaget med FintechFactory ble holdt fra scenen. Ingar forteller at dette skyldes den gode kombinasjonen av folk som er der i arbeidsøyemed gjennom bank, finans og advokatvirksomhet og gründerne som ønsker å revolusjonere verden.

- Fintech-bransjen oser av energi og det passer bra med målsetningen til FintechFactory som er å skape nye forretningseventyr. Norge ligger dessverre langt bak våre naboer når det kommer til utvikling av suksessfulle teknologiselskap. Det ønsker vi å gjøre noe med.

- "Det er godt kjent at Sverige har fått god drahjelp av sine tidligere suksesser. Resultatet av store selskaper som Skype, Spotify og Klarna er at kunnskap og kapital deles videre på nye initiativ!"

- En interessant observasjon idag er hvor få som rakk opp hånden da de ble spurt om de hadde fått god mottagelse for sin idé hos bankene og finansaktørene. Det forteller meg at alle parter burde være interessert i å bidra til nyskapning, sier Ingar.

 

All interessen som ble vist da seminaret var ferdig viser at FintechFactory har tatt steget i riktig retning. Både mulige bank-, investor-, og tekniske partnere kom for å melde sin interesse. Gründerne som var tilstede hadde også mange interessante og spennende konsepter å fortelle om. 

FintechFactory-gjengen gleder seg til å hjelpe nye selskaper frem og skape samarbeidsmuligheter med sine gode bankpartnere som Bank2, Santander Consumer og Sparebank 1. Vi ser frem til det kommer enda flere banker, tekniske leverandører, investorer og mentorer på laget sier Ingar S. Bentsen. 

Få mer informasjon om FintechFactory - send en mail til hello@fintechfactory.no