IF er et nordisk skadeforsikringsselskap eid av det finske finanskonsernet Sampo, som har en markedsverdi på 25 milliarder EURO. IF forsikrer mennesker, dyr, boliger, biler og båter for sine 3.6 millioner kunder i Norden og Baltikum. 

Christian Andreassen er Key Account Manager for Strategiske Partnere hos If Skadeforsikring. De har nettopp blitt partner av InsurTech Factory 2017, og her svarer han på spørsmål om det digitale nyvinninger og hva IF gjør for å møte fremtiden. Hva betyr det teknologiske skiftet for If?
 
- Det betyr at vi må tenke to tanker samtidig. Vi må fortsette å ha fokus på drift og optimalisere kundereisene slik de er i dag, parallelt som vi må rigge oss for det teknologiske skiftet som også vil treffe forsikringsbransjen.  

- Jeg anser det teknologiske skiftet som en gyllen mulighet for oss til å innovere og lage bedre løsninger for kundene. Samtidig må vi være ydmyke for utfordringene dette fører med seg og innse at vi nødvendigvis ikke klarer å lage de beste løsningene på egenhånd.
 
Hva gjør dere i dag for å møte fremtiden?
 
- I If er vi opptatt av ny teknologi og hvilke muligheter dette kan gi for nye og mer kundevennlige løsninger. Vi gjennomfører derfor til enhver tid en rekke tester på konsepter som vi tror kan gi en merverdi for kundene.

- Samarbeid med nye aktører blir en viktig faktor for å lykkes i fremtiden. Vi har inngått partnerskap med flere startups de seneste årene, og dette er noe vi ønsker å fortsette med.
Vi følger selvsagt også nøye med på hva som skjer i utlandet, både i forsikringsbransjen, men også i andre sektorer.  
 
Hvilke muligheter gir akselleratorprogram som InsurtechFactory for deres selskap?
   
Jeg har stor tro på «power couples» og mulighetene som ligger i slike samarbeid. Her kan InsurtechFactory spille en viktig rolle ved at de kobler store og små sammen.

- If ønsker å være en aktiv bidragsyter i Insurtech-økosystemet i Norge og Norden, og da føles det naturlig å være en del av denne satsingen.