June 27, 2016

Mange gründere har behov for å hente kapital for å vokse, men famler litt i blinde etter de riktige investorene. Smart kapital, det vil si investorer som bringer med seg mer enn kun penger, er viktig for gründere i tidlig fase. 

SNÖ ventures er en partner i FintechFactory sitt akseleratorprogram som starter i September. (Les mer om programmet her). Med kontorer i Oslo, Bergen og Palo Alto har ventureselskapet satt seg som mål å ta en betydelig posisjon de neste årene innen tidligfase techinvesteringer i Norge og Norden. SNÖ investerer i tidligfase med fokus på å bygge opp og forsterke neste generasjon av Nordiske tech gründere.

I anledning fintech-arrangementet på Fornebu den 8. juni tok vi en prat med Magne Uppman som er Managing Director i SNÖ Ventures. Han ser store muligheter for fintech-bransjen i Norge og peker på to hovedgrunner til dette!

Hva fikk du ut av arrangementet til FintechFactory under FintechWeek?

- Det var en hyggelig møteplass med mange kompetente folk innen Fintech og startup-miljøet i Norge. I tillegg synes jeg det var spennende å møte flere av de tidligfaseselskapene vi ble presentert for.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start-ups i Norge?

- Jeg ser store muligheter for bransjen, da flere gode Norske Fintech-selskaper har gjort suksess de siste årene. Det tror jeg kan bane vei for flere i tiden frem over. I tillegg er det antakelig hos startupene de neste store innovasjonene vil skje, for eksempel som følge av EUs PSD2-direktiv, ikke hos de mer etablerte selskapene. 

- Utfordringene er vel som i andre tech-sektorer; tilgangen på kapital, og spesielt riktig kapital!

Hvordan skal SNÖ ventures vokse de nærmeste årene?

- Vi holder oss til uttalte mål og det er at SNÖ Ventures jevnlig skal gjøre tidligfase tech-investeringer i Norge og Norden. Vi planlegger å ta en betydelig posisjon i løpet av de neste årene!