Being a mentor @TheFactory

Summer intervju with Knut Bårdsen, partner and CEO at Nordic Change and a mentor at TheFactory.

How do you find being a mentor at TheFactory?

Being a mentor at TheFactory is satisfying, beneficial and challenging for a number of reasons.  First, it is very pleasant and satisfying to work with the combination of energetic young entrepreneurs developing new businesses which create significant end user value and contribute to the transformation of the finance and insurance industry.   Secondly, I am very pleased with the open, listening and generous atmosphere that TheFactory has developed in its eco-system of entrepreneurs, mentors, industrial partners and financial investors.  This culture enforces and enables in-depth understanding and learning of the business challenges, roles, role conflicts and dilemmas, and forms a good basis to develop win-win based viable businesses cooperating with financial and industrial partners. Challenges facing the entrepreneurs as well as the industrial and financial partners, are the high speed of development, the complex business cases, the direct impacts on the finance and insurance industry, and the intimate early-stage dialogues between all parties.  This situation requires need for - and also high returns on-  qualified knowledge and advise.

There is a climate in TheFactory to listen to and appreciate specialist knowledge. 

As a 25-year experienced advisor within business development, industrial and financial partnerships, it is highly appreciated to be able to contribute within these areas.

Do you feel the startups are progressing? 

I experience that the startups are progressing significantly, and with a pace and to a level which is hard to imagine without being part of TheFactory eco-system.

In which areas are you mentoring the most TheFactory entrepreneurs?

I am mentoring the entrepreneurs within my direct areas of expertise, which is strategic business development, and financial and industrial partnerships.

Can you tell us a little bit of your background?

I have a 25+ year history within top management consulting from Norwegian and international management consulting firms as advisor, leader and founder of consulting firms.  My operational experience is from the electronics and automation industry (example Siemens) within project management, sales, manufacturing and product development.  I have a master of science in electrical engineering and computer science (sivilingeniør NTH/NTNU), army officer training, and a MBA (honor) with major in strategy, change management and finance.

Why did you choose to be a mentor? 

I do appreciate to work with value adding businesses where my competence have relevance and impact.  To contribute to good win-win based business developments in tight productive cooperations with entrepreneurs, financial and industrial partners, is a challenging area that I have been working with the last 20+ years. 

To me, TheFactory has formed a good environment to contribute for me within my core competence, which I highly appreciate.

Interested in becoming a mentor at TheFactory, please send a mail to Program Director Hans Christian Bjørne.

More information about the mentors here. 

BizBot & LucaLabs wins TheFactory´s Accelerator Awards – Spring 2017

12 intense weeks of acceleration culminated yesterday with the DemoDay of TheFactory´s accelerator programs FintechFactory & InsurtechFactory Spring´17. The five finalists startups Bizbot, Bolink, Digipig, LucaLabs, Tillit,  all competed to honour and glory and great prices from TheFactory partners DLA Piper, KPMG, Designit and Abelia. 

LucaLabs, a Norwegian startup applying AI to accounting, demonstrated its first application Luca Expence, and won the Demo Day´s Audience Award. The Norwegian startup Bizbot, who is removing administrative burdons for business owners through automization, won TheFactory´s Accelerator Award Spring ´17.

Bizbot started operations in March of this year, and has already entered into collaboration with Nordea, Microsoft, KPMG, DLA Piper, Syncano and Brønnøysund Registrene (the public registration authority of Norway).

We congratulate the winners and the hard efforts of these exciting companies. 

- TheFactory

Artikkel i DN.no 17. april 2017 - Banktoppene flokker seg om teknogründerne

Unge, fremadstormende gründere har kanskje aldri hatt så god adgang til finansverdenens elitedivisjon som nå. Banktoppene vil i stadig større grad lære og samarbeide. 

– Vi gir en mulighet til gründerne, mens de gir oss innsyn i et annet tankesett. De har pasjon og innsikt i ny teknologi, sier Nordeas toppsjef, Casper von Koskull, under et besøk på The Factory på Fornebu, en yngleplass for finansteknologigründere som Nordea støtter.

Les hele artikkelen her

Artikkel i Shifter 11. april 2017 - Vinnere hos «The Factory»

6. april ble det klart hvem som går videre fra første fase hos The Factory på Fornebu, inkubatoren for forsikrings- og finansteknologi. Fem av ti selskaper skulle få plass i fase 2, og få investeringer fra inkubatorens engleinvestorer. To av de fem selskapene må være andre gründeres drømmestartups hvis de får det til, ved å gjøre hverdagen langt enklere for oppstartsselskaper.

Les hele artikkelen her. 

 

TheFactory Spring 2017 Finalists

On Thursday April 6th TheFactory had the Pitch & Selection Night. 10 companies were reduced to 5. 

The finalists for TheFactory Spring 2017 are:

  • Digipig
  • LucaLabs
  • Bolink
  • Tillit
  • Digistocks

«Ha riktig kundefokus, mot til å tenke nytt og evne til å lykkes»

Nordea er en av nordens største bank og finanskonsern med over 10 millioner privatkunder og 500.000 bedriftskunder. De er etablert i alle de store skandianviske landene og konkurrerer i de fleste markedene for banktjenester, sparing, investeringstjenester og corporate finance. 

Marte Kopperud, Nordea

Marte Kopperud, Nordea

Marte Kopperud er Leder for Strategi i Personmarkedet, og har vært en av de som ønsket at Nordea ble med som partner i FintechFactory’17. Her er hva hun sier om det teknologiske skifte, hva Nordea gjør for å møte fremtiden og hva akselleratorprogram som FintechFactory betyr for banknæringen. 

Hva betyr det teknologiske skiftet for Nordea?

Det teknologiske skiftet byr på muligheter og utfordringer for oss som bank. Vi må ha et stadig større fokus på innovasjon for å møte kundenes økende forventinger til en enklere og bedre bankhverdag. Utviklingen skjer fort og vi erkjenner at vi ikke kan utvikle alle produkter og tjenester selv. 

Tredjepartstilbydere kan bli en viktig del av vår forretningsmodell om få år, vi har allerede inngått samarbeid med flere spennende start-ups. 

Hva gjør dere i dag for å møte denne fremtiden?

Vi har fokus på å kontinuerlig utvikle tjenestene våre for å møte endringer i kundenes   behov, og vi investerer store beløp i ny IT-plattform for å sikre at vi også på lang sikt kan levere tjenester som vil gjøre oss til kundens foretrukne bankpartner. 

Å ha riktig kundefokus, mot til å tenke nytt og evne til å lykkes med omstilling tror jeg er nøkkelen til suksess.  

Hvilket muligheter gir akselleratorprogram som FintechFactory deres selskap?

I Nordea bruker vi store ressurser på å skape gode teknologiske løsninger for våre kunder, men vi er avhengige av å knytte til oss den kompetansen og kreativiteten som også eksisterer utenfor vår organisasjon. 

Ved å delta i programmet får Nordea innsikt i hvordan selskaper innen både fintech og insuretech tenker og jobber. Vi får også snakke med selskapene tidlig, og har muligheten til å initiere dialog med de vi ser har størst samarbeidspotensiale for Nordea.

Vi lever av kunnskap

Javed Iqbal Choudhry, Direktør for vekst og utvikling i Itera, forteller oss hvordan Itera skal forsterke sin posisjon som innovasjonsleder, og hvordan de jobber systematisk for å forstå forretningsmessige og teknologiske trender!

Hva betyr det teknologiske skiftet for Itera?

Javed Iqbal Choudhry, Direktør vekst og utvikling Itera

Javed Iqbal Choudhry, Direktør vekst og utvikling Itera

- Dette vil selvsagt bestemme hvilke tjenester vi skal tilby i fremtiden og hvilken kompetanse vi trenger for å levere dem.  Vi lever av kunnskap, dermed er det helt avgjørende for oss å alltid være oppdaterte på teknologi og trender, og sørge for at vi er relevante med hensyn til etterspørselen i markedet.

- Itera leverer tjenester og løsninger til kunder i et vidt spekter av bransjer. Bank og forsikring er den største sektoren, men vi er også godt representert innen offentlig sektor, helse, organisasjoner, tjenesteytende sektor og retail. Det teknologiske skiftet påvirker alle sektorer, men ikke nødvendigvis på samme måte. Hvis vi skal være gode rådgivere for hver enkelt virksomhet må vi ikke bare ha god sektorinnsikt, men ha detaljert kunnskap om hvordan morgendagen i den enkelte sektoren vil utarte seg.  Time-to-market gjelder også for kunnskapsbedrifter.

- Høsten 2016 ble Itera kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter, uansett bransje. Vi skal beholde og forsterke vår posisjon som ledende innen innovasjon, noe som krever at vi hele tiden jobber for å være relevante med tanke på tjenestene vi tilbyr og løsningene vi leverer.

Hva gjør dere i dag for å møte fremtiden?

- Vi jobber systematisk med å analysere og forstå forretningsmessige og teknologiske trender som treffer kundene våre i de ulike bransjene. Dette gjøres blant annet gjennom strategisk kompetanseutvikling, der vi identifiserer de områdene vi mener er mest sentrale å ha utviklet sterk kompetanse på i et 12-18 måneders perspektiv.

- Vår største verdi er kunnskap, og våre medarbeidere har behov for kontinuerlig å utvikle seg innen sine fagområder. Vi bruker derfor betydelige midler til faglig utvikling gjennom sertifiseringer, kursing og konferansedeltagelse, som f. eks. på relevante arenaer som FutureBank, JavaZone, The Factory etc. Videre tilrettelegger vi for at alle våre medarbeidere har individuelt tilpassede utviklingsplaner. 

Hvilke muligheter gir akselleratorprogram som FintechFactory for deres selskap?

- Dette gir en mulighet for våre ansatte til å være tilstede på en arena som er svært relevant. En av våre verdier er "nyskapende", og mange vil si at entreprenørskap er en del av Iteras DNA. Vi er et selskap som er opptatt av innovasjon, og vi er sikre på at FintechFactory vil være en arena som vil gi oss verdifull innsikt i hvilke trender som kan ha betydning innen bank, finans og forsikring, og som vil bidra til at vi fortsetter å være en aktuell og relevant partner for kundene våre innen rådgivning og utvikling.

- Vi tror også at FintechFactory vil være godt synlig i det norske forretningslandskapet, noe som også vil komme nettverket til gode i form av positiv oppmerksomhet. Videre ser vi gode muligheter for at våre ansatte kan bygge sterke nettverk og øke sin kompetanse.

Partner Kick-Off @TheFactory

Partner Kick-Off @TheFactory

Årets første samling var for partnerne til FintechFactory og InsurtechFactory 2017. Her deltok representanter fra de største bankene, forsikringselskapene, teknologibedrifter og organisasjoner, som har valgt å være en del av TheFactory sitt partnerskapsprogram. 

Michael R. Østgaard om Fintech & Insurtech trender

Michael R. Østgaard om Fintech & Insurtech trender

Gjennom to timer fikk deltagerne høre hvordan programmet denne våren blir lagt opp, og hva de kan vente seg av gründerne som nå er plukket ut til å delta. De fikk også en innføring i hva det betyr å være mentor. Michael R. Østgaard gav noen svært interessante eksempler på hvor Fintech & Insurtechsektoren er i dag, og veien fremover. 

Av deltagerne som møtte frem til arrangementet tok vi en prat med tre ulike aktører. 

Tommy Ryen og Mari Bilkom var representantene fra Itera, og ønsker å øke tilstedeværelsen i årets utgave av FintechFactory og InsurtechFactory.

- Vi satser mye mer fra oss sentralt i år. I fjor var det en som hadde ansvaret, nå har vi involvert mange flere og kommer til å følge opp på en helt annen måte. Dette er et super initiativ for oss som ønsker å nærme oss gründere og følge med på hva som skjer i Fintechbransjen. 

Program Director Hans Christian Bjørne om reisen gründerene skal ha de neste 12 ukene

Program Director Hans Christian Bjørne om reisen gründerene skal ha de neste 12 ukene

Randi Vogt-Svendsen fra KPMG mener selskapet hun jobber for har en fremoverlent holdning til innovasjon og start-ups.

Program Manager Simon Ruud om selskapene som skal være med i akseleratoren

Program Manager Simon Ruud om selskapene som skal være med i akseleratoren

- Dette var både profesjonelt og inspirerende og vi gleder oss til de neste 12 ukene. Å være hovedsponsor for et nettverk med ambisiøse mennesker med så mye energi for å skape noe, er viktig for oss. Innovasjon, fintech og digitalisering er store satsningsområder for KPMG. 

- Gjennom et samarbeid med The Factory kan vi bidra med vår ekspertise inn til start-ups og samtidig få noe igjen for det. Vinn-vinn!

Jeg har stor tro på «power couples» 

Jeg har stor tro på «power couples» 

IF er et nordisk skadeforsikringsselskap eid av det finske finanskonsernet Sampo, som har en markedsverdi på 25 milliarder EURO. IF forsikrer mennesker, dyr, boliger, biler og båter for sine 3.6 millioner kunder i Norden og Baltikum. 

Christian Andreassen er Key Account Manager for Strategiske Partnere hos If Skadeforsikring. De har nettopp blitt partner av InsurTech Factory 2017, og her svarer han på spørsmål om det digitale nyvinninger og hva IF gjør for å møte fremtiden. Hva betyr det teknologiske skiftet for If?
 
- Det betyr at vi må tenke to tanker samtidig. Vi må fortsette å ha fokus på drift og optimalisere kundereisene slik de er i dag, parallelt som vi må rigge oss for det teknologiske skiftet som også vil treffe forsikringsbransjen.  

- Jeg anser det teknologiske skiftet som en gyllen mulighet for oss til å innovere og lage bedre løsninger for kundene. Samtidig må vi være ydmyke for utfordringene dette fører med seg og innse at vi nødvendigvis ikke klarer å lage de beste løsningene på egenhånd.
 
Hva gjør dere i dag for å møte fremtiden?
 
- I If er vi opptatt av ny teknologi og hvilke muligheter dette kan gi for nye og mer kundevennlige løsninger. Vi gjennomfører derfor til enhver tid en rekke tester på konsepter som vi tror kan gi en merverdi for kundene.

- Samarbeid med nye aktører blir en viktig faktor for å lykkes i fremtiden. Vi har inngått partnerskap med flere startups de seneste årene, og dette er noe vi ønsker å fortsette med.
Vi følger selvsagt også nøye med på hva som skjer i utlandet, både i forsikringsbransjen, men også i andre sektorer.  
 
Hvilke muligheter gir akselleratorprogram som InsurtechFactory for deres selskap?
   
Jeg har stor tro på «power couples» og mulighetene som ligger i slike samarbeid. Her kan InsurtechFactory spille en viktig rolle ved at de kobler store og små sammen.

- If ønsker å være en aktiv bidragsyter i Insurtech-økosystemet i Norge og Norden, og da føles det naturlig å være en del av denne satsingen.

 TheFactory™ - Get a flying start! 

Got an innovative insurance concept or a financial technology startup and wish to accelerate? 

We are inviting ambitious startups and entrepreneurs to participate in our accelerator programs FintechFactory or InsurtechFactory both starting March 13th 2017. 

At TheFactory we give entrepreneurs a flying start and fuel to grow. Building on the successful FintechFactory´16 pilot program, we take entrepreneurs to the next level quickly. 

What you get: Get instant access to our network of several banks and insurance companies, tech- and legal partners, business angels, and VC investors. Get guidance from more than 50 experienced mentors, including entrepreneurs, investors and industry experts. 

We can invest up to NOK 250.000 per selected company for 5 to 12% equity (negotionable). In addition, get free office space and a ton of great software perks and cloud services from our partner GAN worth roughly USD 1 Million. Read more about what you get here. 

Get in touch now: hello@thefactory.no or call +47 9900 9969

Application Deadline: 

20th of February

And the winner of FintechFactory'16 is....

And the winner of FintechFactory'16 is....

ENIN!!!

Yesterday evening we gathered our startups, partners, mentors and friends to a final Demo Day at the Fintech Factory'16. The companies had their final pitch and we all woted for the company that we thought should win. The winner was Enin.co. Congratulations. 

 

The winners Enin are being congratulated by CEO of TheFactory Ingar S. Bentsen. Paul I. Huse og André Andersen

100 PITCHES GRAND FINALE - MED TRE SELSKAPER FRA FINTECHFACTORY

100 PITCHES GRAND FINALE - MED TRE SELSKAPER FRA FINTECHFACTORY

 

October 20, 2016

 

I går gikk DNB NXT 2016 av stabelen i bankens høyborg i Bjørvika. Det var hele 1300 deltagere som fyllte en storsal, to mellomstore auditorumer og flere mindre møterom. Fire food trucks stod for sunn og gratis mat gjennom hele dagen.

Ryggraden til arrangementet var en event-App, der deltagerne kunne se programmet men også avtale møte seg i mellom. En slags «Tinder" for gründere og investorer. I følge DNB var det avtalt over 1700 møter denne dagen, gjennom appen, som sammen med FintechFactory åpenbart også tror på «Powercoupling». 

Dette var bakteppet da tre selskaper fra FintechFactory deltok i en pitchekonkurranse for fintechselskaper, under 100 pitches konseptet.

- Jeg er imponert over at vi har med tre av fire selskaper helt til siste fase i denne prestisjetunge pitchekonkurransen. Gründerne har de siste seks ukene jobbet beinhard for å finslipe budskapet sitt, akkurat for slike øyeblikk som dette. Daglig leder Ingar Bentsen i FintechFactory fulgte spent med fra tilskuerbenken.

Det var seks selskaper som fikk 6 minutter til rådighet hver, med påfølgende spørsmål fra dommerpanelet som bestod av venturekapitalister, deriblant Bill Reicher fra Garage. De som var tilstede kan skrive under på at han ikke hadde på seg silkehanskene denne dagen. 

- Det er alltid et privilegium å få lov til å presentere foran et profesjonelt publikum, fordi det er konstruktive tilbakemeldingene som gjør oss bedre. Tor Olaf Hammervold i ValueCapture var en av selskapene fra FintechFactory som var på scenen under DNB NXT. 

Sonni Christine Jakobsen i mInvoice var opptatt av å forklare hvordan de skulle tilby fakturering mye billigere enn konkurrentene.

- Jeg er usikker på om jeg fikk frem akkurat hvordan vi kutter ut mellomledd, men tjenesten vår bygger på å skjære bort unødvendige korrespondanse, da produktet vår er heldigitalisert. 

Før salen ble full og prosjektoren slått på, var David Alexandre Salvail i Zeipt som skal forandre varehandelbransjen, klar i sin tale:

- Det er mange gode selskaper her, men vi har øvd og vi er klare!

Det var mange gode pitcher denne dagen, og selskapet som gikk seirende ut av 100 Pitches var HomeControl.

Et start-up miljø med rakettsko!

Et start-up miljø med rakettsko!

October 13, 2016

Christian Søgaard er daglig leder i Designit Oslo, og en av partnerne til FintechFactory. Onsdag 10. Oktober var de fire finalistene i akselleratorprogrammet på workshop hos Designit. Her fikk de gode råd og en full konseptuell gjennomgang av prosjektene deres. Vi har tatt en prat med Christian Søgaard om hvordan han ser fintech start-ups i Norge, hvordan selskapet hans møter denne revolusjonen og hva han tenker om FintechFactory!

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start-ups i Norge?

- På tross av stadig hyppigere innovasjonstakt ligger en samlet bank- og finansbransjen fortsatt et godt stykke bak hva gjelder disrupsjon og nytenkning i møte med den forholdsvis kravstore norske forbrukeren. Der de etablerte aktørene mangler agilitet, fart og risikovillighet stiller start-up miljøet med rakettsko på startstreken.

- Tyngdeloven gjelder dog for start-up’s også. Å gå fra gründer til etablert aktør innen bank- og finansbransjen er kapitalintensivt og minelagt med reguleringer og krav som kan ta innovasjonslysten fra de mest garvede sjeler. En suksessfull fintech start-up må derfor kunne kombinere den gode idéen med relevant ”street smartness”.

Hvordan møter Designit fintech revolusjonen som er underveis?

- Fintech er særlig interessant for oss i kontekst av å løse problemstillinger i en bransje som påvirker oss alle i større og mindre grad – hver dag. Designit har lang erfaring med designdrevet innovasjon innen bank og finans, og har jobbet med Fintech før det var et begrep. 

- Enten det dreier seg ungdoms-fokuserte apper for sparing, etablering av neobanker i Israel og Colombia, eller digital transformasjon for Lloyds, så designer vi totale brukeropplevelser, med fokus på å brukernes behov, ønsker og utfordringer.

Hva tenker dere rundt initiativ som akselleratorprogrammet til FintechFactory?

- Initativ som FintechFactory er ikke bare viktig for gryende gründersjeler. Det er også viktig som et ”nøytralt” fora for etablerte aktører med et felles verdigrunnlag rundt samarbeid og innovasjon. Vår forhåpning er at FintechFactory ikke bare skal være fødselshjelper for fintech start-up’s, men også danne grunnlaget for samarbeid på tvers av sektoren.

Samarbeid er en viktig faktor for å lykkes

Samarbeid er en viktig faktor for å lykkes

September 1, 2016

NETS er en spesialist på drift og utvikling av digitale betalinger. De er godt etablert i hele det nordiske markedet, der de leverer en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.

NETS er en samarbeidspartner i FintechFactory sitt akselleratorprogram og her vil Thomas Voksø Løken som er Head of Product Management, Digitization & Information Services i NETS, fortelle hva de forventer av programmet og hvordan de ser på fintech start-ups i Norge!

1.      Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start-ups i Norge?

- Jeg ser store muligheter for fintech start-ups i Norge. Spesielt med tanke på å bedre brukeropplevelsene gjennom smarte, enkle løsninger for håndtering av personlig økonomi, investering og forsikring. PSD2-direktivet kommer i tillegg til å skape nye muligheter for start-ups som vil ta en posisjon i markedet. Derfor tror jeg vi vil se nye former for samarbeid i tiden som kommer.

- En av utfordringene er at det eksisterer mange effektive løsninger i dag. Derfor bør fintech-bedriftene være bevisste på hvilke områder de ser ett potensiale i. 

- Innen betalingsformidling i Norge og Norden, er det utfordrende å oppnå kritisk masse i direkte konkurranse med bank.  

2.      Hvordan møter Nets fintech revolusjonen som er underveis?

- Vi blir utfordret til å tenke nytt hele tiden. Utviklingen går stadig raskere, og vi som andre, er derfor nødt til å øke innovasjons-takten. Dette gjør vi blant annet gjennom samarbeid eller partnerskap med selskaper som har komplementære kompetanser. Eksempler på dette er partnerskap med Carta Worldwide innen «tokenisering», en ny form for å verifisere at betaling utføres på en sikker måte, samt Coinify, hvor vi ser på blockchain-teknologi. 

- Vi ser på samarbeid med nye aktører som en viktig faktor for å lykkes også i fremtiden.

3. Hva tenker dere rundt initiativ som akselleratorprogrammet til FintechFactory? 

- Fintech Factory er et strålende initiativ og kan bidra med å skape suksesshistorier i det norske markedet. 

- Norge er langt fremme innen digitalisering og betalingsformidling. For å opprettholde og forbedre denne posisjonen, er det sunt med personer med nye ideer som kan utfordre eksisterende aktører. Vi ønsker å bidra til denne utviklingen ved å delta i nettverket. 

- Vi gleder oss til å følge bedriftene som blir en del av Fintech Factory. 

Vi er villige til å bli kunde, samarbeidspartner eller eier!

Vi er villige til å bli kunde, samarbeidspartner eller eier!

July 6, 2016

yA Bank er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag. Banken ble startet for 10 år siden og har over 100.000 kunder i dag. Målet er å være din bank nr 2 gjennom å tilby attraktive kredittløsninger. 

FintechFactory har fått med yA Bank som partner i sitt akselleratorprogram som starter i september. Har du en god idé, men mangler kapital og kontakter? Husk at du kan søke opptak i programmet. Mer informasjon og søknadsskjema her.

Vi har tatt en prat med IT Direktør i yA Bank, Per- Jørgen Dam-Nielsen, om det å være en teknologidrevet bank, hvilke muligheter han ser for fintech start-ups og akselleratorprogrammet til FintechFactory.

 

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start ups i Norge og Norden?
- De åpenbare fordelene er at bankmarkedet i Norge er modent, men at det samtidig er en rekke bankaktører som ønsker å være nytenkende. Forbrukerne er "Tech savy» og etterspør nye tjenester. Myndighetene er på sin kant er opptatt av å stimulere unge selskaper gjennom næringspolitikken og bl.a. Innovasjon Norge.

- Utfordringene er at Norge er et relativt lite marked, og finansbransjen bærer på en del «legacy» prosjekter. For noen få år siden var jeg i Sør-Afrika på en fintech studietur. Det som var tydelig der var at fraværet av de gamle legacy banksystemene var en viktig faktor for mulighetene til å skape nye  forretningsmodeller, blant annet basert på mobile løsninger og samspill med telcos og handelsaktører. 

- Det Sør-afrikanske markedet for banktjenester ligner også mer på de andre store globale markedene, med betydelige «underbanked» og «unbanked» segmenter som det historisk ikke har eksistert banktjenester for. Her legger mobil teknologi til rette for nye tilnærminger til  kundesegmenter som vi hittil i Norge ikke har hatt behov for å forholde oss til. 

Hvordan skal YaBank bruke fintech start-ups til å skape merverdi for banken? 

- Vi har alltid vært drevet av teknologi, og ved hjelp av teknologi jobber vi aktivt og kontinuerlig med prosessforbedringer i alle ledd for å sikre vår skaleringsevne. Dette lykkes vi godt med, men vi er svært klare over at for å holde på vår konkurranseevne må kontinuerlig forbedring suppleres med evnen til å tenke radikalt annerledes og utforske nye forretningsmodeller og teknologier. 

- Det er vanskelig for en liten stab i en liten bank å finne tid og rom for å gjøre dette i tilstrekkelig grad, og her ser vi at vi trenger eksterne partnere. 

Hvilke tanker har YaBank rundt initativ som FintechFactory sitt akselleratorprogram?
- Vi ser på dette som en spennende møteplass og et rom for å møte nytenkende aktører som kanskje kan tilføre oss noe vi ikke ennå vet at vi trenger. Vi er villige til å bli både kunde, samarbeidspartner og eier!

Som investorer må vi også tiltrekke oss selskaper som trenger kapital!

 

June 30, 2016

Alliance Ventures ble etablert i 2001, og er en av Norges ledende tidligfase investorer. Deres tredje fond, Alliance Venture Spring har 510 millioner under forvaltning i det nordiske markedet. De er nå i en investeringsfase som forventes å vare i 4-5 år. 

Vi har tatt en prat med Bjørn Christensen om hvordan fondet jobber, hvilke muligheter han ser i fintechbransjen og hvorfor de har valgt å delta som partner i FintechFactory sitt akselleratorprogram.

Hvordan jobber dere i Alliance Venture?
- Slik det fungerer i venturebransjen, og hos oss, er at man først henter penger til et fond som skal investere i oppstartselskaper. Når kapitalen er på plass, bruker vi 4-5 år i den såkalte investeringsfasen til å se på selskaper, analysere muligheter og forhandle om investeringer. 

- På hver eneste investering ønsker vi naturligvis å bidra til at selskapene lykkes. I den siste fasen skal vi vise at vi klarer å generere avkastning ved for eksempel salg av aksjeposter eller hele selskaper. Dette er viktig for å gi noe tilbake til investorene, men også for å kunne tiltrekke seg nye i neste runde.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start ups i Norge?
- Fintech representerer en svært viktig del av den teknologiske utviklingen vi ser nå, ikke bare i Norge men globalt. Nyskapning innen finansiell teknologi får mye oppmerksomhet, noe som bringer flere og flere aktører på banene i en selvforsterkende effekt. Legger man Gartner Group sin matrise til grunn, tror jeg personlig vi er i vekstfasen, men kan snart nå hypestadiet. Etter det kommer konsolideringen!

- Utfordringene er at lovverket ikke er tilpasset nykommerne. Det eksisterer strenge regler knyttet til compliance, kapitalkrav, hvitvasking osv. som skaper hindre for oppstarstselskaper. 

Hva fikk du/dere ut av arrangementet til FintechFactory onsdag 8. Juni?
- Det var en suksess på flere ulike plan. For det første ønsket vi selvfølgelig å treffe nye selskaper, men vel så viktig var det å markedsføre Alliance Venture som en investor til dette miljøet. Vi er som nevnt i en investeringsfase, og da trenger vi også å tiltrekke oss selskaper som trenger kapital. Til slutt var det også viktig for oss å kommunisere at banker og etablerte finansinstitusjoner er viktigere som kunder, enn som partnere. Oppstartselskapene skal på et tidspunkt også tjene penger!

Det gjelder å få tak i riktig kapital!

Det gjelder å få tak i riktig kapital!

June 27, 2016

Mange gründere har behov for å hente kapital for å vokse, men famler litt i blinde etter de riktige investorene. Smart kapital, det vil si investorer som bringer med seg mer enn kun penger, er viktig for gründere i tidlig fase. 

SNÖ ventures er en partner i FintechFactory sitt akseleratorprogram som starter i September. (Les mer om programmet her). Med kontorer i Oslo, Bergen og Palo Alto har ventureselskapet satt seg som mål å ta en betydelig posisjon de neste årene innen tidligfase techinvesteringer i Norge og Norden. SNÖ investerer i tidligfase med fokus på å bygge opp og forsterke neste generasjon av Nordiske tech gründere.

I anledning fintech-arrangementet på Fornebu den 8. juni tok vi en prat med Magne Uppman som er Managing Director i SNÖ Ventures. Han ser store muligheter for fintech-bransjen i Norge og peker på to hovedgrunner til dette!

Hva fikk du ut av arrangementet til FintechFactory under FintechWeek?

- Det var en hyggelig møteplass med mange kompetente folk innen Fintech og startup-miljøet i Norge. I tillegg synes jeg det var spennende å møte flere av de tidligfaseselskapene vi ble presentert for.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for fintech start-ups i Norge?

- Jeg ser store muligheter for bransjen, da flere gode Norske Fintech-selskaper har gjort suksess de siste årene. Det tror jeg kan bane vei for flere i tiden frem over. I tillegg er det antakelig hos startupene de neste store innovasjonene vil skje, for eksempel som følge av EUs PSD2-direktiv, ikke hos de mer etablerte selskapene. 

- Utfordringene er vel som i andre tech-sektorer; tilgangen på kapital, og spesielt riktig kapital!

Hvordan skal SNÖ ventures vokse de nærmeste årene?

- Vi holder oss til uttalte mål og det er at SNÖ Ventures jevnlig skal gjøre tidligfase tech-investeringer i Norge og Norden. Vi planlegger å ta en betydelig posisjon i løpet av de neste årene!

Oslo StartUp Day: Fintech hos FintechFactory

June 9, 2016

Oslo StartUp Day: Fintech gikk av stabelen på onsdag 8. Juni i FintechFactory sine lokaler på Fornebu i samarbeid med Oslo Business Region. Over 150 deltagere møtte opp til en dag fylt med presentasjoner, pitchrunder og networking. 16 gründere pitchet til sammen mer enn 50 ganger foran 26 engasjerte eksperter. I etterkant har vi snakket med flere deltagere, som er fulle av lovord om arrangementet.

Espen Grimstad i Payr, som vi snakket med i forkant av arrangementet (link til artikkel), fikk mye ut av møtene med viktige beslutningstagere innen finans og IT. Payr skal revolusjonere bank interfacen, ved å samle alle de engasjement gjennom samme dashboard. 

- Jeg synes det var det beste arrangementet på Oslo Fintech Week så langt.

Alle de ledende autoritetene på Fintech i Norge var samlet hos Fintechfactory, og vi fikk mulighet til å snakke med eller pitche til nesten samtlige av de deltagende banker, kortselskaper, IT-leverandører og investorer. 

- Den store eksponeringen av Payr gav oss mange leads og muligheter for oppfølging videre. 

«Når man ser på både sponsorene og opplegget så er det utrolig hva FintechFactoryfått til på veldig kort tid!»

 

Steve Mellbye-Stølen var på scenen kl 11.00 der han presenterte sin satsning Spiff. Denne idéen skal hjelpe folk med smart-sparing, der han tar en posisjon som salgsledd for de etablerte aktørene. 

- Det var et meget godt oppmøte og høyt engasjement på FintechFactory's første arrangement, noe som viser både hvor stort Fintech har blitt i Norge og at behovet for en dedikert akselerator er tilstede.

- Oppstartselskapene som deltok holdt et høyt nivå og jeg gleder meg til å følge dem videre” sa Steve  etter å ha sittet i ekspertpanel og møtt 5 gründercaser.

Dette var vårt første arrangement der vi samlet alle våre samarbeidspartnere, gründere som ønsket å vise sine konsepter, samt andre fintech interesserte, sier FintechFactory's egen Program Direktør Hans Christian Bjørne.

- Vi var selvfølgelig spente på denne dagen i forkant, men oppmøtet, deltagelsen og energien vi opplevde gjør oss trygge på at vi er på rett spor.

- Tilbakemeldingene vi har fått fra såvel store etablerte aktører til unge gründerselskaper har vært at dette var moro og lærerikt.

- Deltagelsen og engasjementet i går viser at det er behov for flere slike arenaer der unge og etablerte selskaper møtes, sier Hans Christian.

FintechFactory har samlet et storlag av banker og bedrifter som partnere, blant disse finner man banker som Bank2Santander Consumer BankSparebank1SEB og yA Bank, samt store, etablerte aktører som EvryIteraLaboremusDLA Piper og BDO. FintechFactory har inngått partnerskap med flere investormiljøer som blant annet inkluderer Alliance Venture og SNÖ Venture

I tillegg så har man inngått allianser med Abelia / FINIKT NorgeNVCAOslo Business Region og Nordic Crowdfunding Alliance, samt mottatt støtte fra Innovasjon Norge og blitt tatt opp som Norges første og eneste medlem i Global Accelerator Network.

Oslo Startup Day: Fintech - June 8th - Thank you everyone!

 

June 8, 2016

It was great to host Oslo StartUp Day:Fintech at our office June 8'th; 16 entrepreneurs pitched more than 50 times for 25 experts in 7 rooms! 

On Wednesday June 8th we invited entrepreneurs and startups to meet FintechFactory and our partners at FintechFactory™at Telenor Arena! They got the chance to present their startup to panels of experts to get feedback for their ideas, learn more about the FintechFactory™program and connect to experienced people from the industry.

This we a great PowerCouples-meetup in cooperation with Oslo Business Region and Oslo Fintech!!

We talked to Espen Grimstad from PayR and Steve Mellbye-Stølen from SPIFF after the StartUp Day.

Want to learn more about FintechFactory?
Send us and e-mail: hello@fintechfactory.no

Apply to learn more about FintechFactory?
Send us and e-mail: Apply